Noves entrades

29/10/08

TIC - Un recurs, Una eina

FACILITAR L'ÚS DE LES TIC


Integrar vol dir aconseguir un ús normal de les TIC.
Treballar amb ordinador ha de ser un fet normal i no pas extraordinari. Cal facilitar-ne l'ús.
1. A tots el sectors educatius:
Donar a tota la comunitat educativa accés a les TIC.
2. Minimitzar dificultats:
Igualar configuracions de les estacions de treball.
Elaborar ajudes.
3. Informació i formació:
Establir canals per informar de les novetats.
Organitzar formació dins el centre.
Facilitar la formació permanent del professorat.
4. Participar en els Seminari d'Actualització en Tecnologia de la Informació (SATI):
Per estar al dia de les últimes novetats i modificacions