Noves entrades

12/5/09

PATI NOU

A Montellà, l'Ajuntament d'aquest poble, juntament amb l'empresa promotora veina ha realitzat unes importants hores de millora del patí escolar resultant una excepcional zona d'esbarjo i de treball alhora que els alumn@s disfruten de grans moments de lleure.

Aquí us enesenyem unes fotos d'aquest nou i reformat pati: