Noves entrades

5/2/10

XARXES SOCIALS

Xarxes socials i privacitat

A l’entrada “Facebook, MySpace,… i Tuenti” us vam presentar els principals serveis de xarxes socials utilitzats de manera lúdica per adolescents i jovent. Les xarxes socials que creixen i es fan visibles a aquests serveis tenen una dinàmica de interacció interpersonal molt rica i, per tant, s’hi estableixen unes normes de convivència i uns límits en les relacions que són necessaris per a la socialització sana de les persones que integren la xarxa. Només per aquest vessant socialitzador, que d’altra banda l’alumnat està utilitzant de manera massiva, els serveis de xarxes socials a Internet tenen un potencial educatiu innegable; d’altra banda, el potencial comunicatiu permet la creació d’un espai d’interacció alumnat-professorat que ja s’està començant a explorar a alguns centres. De fet, a la votació “Les xarxes socials a l’aula” us hem preguntat si les utilitzeu amb l’alumnat i en el moment d’escriure aquesta entrada, el 55 % de vosaltres heu manifestat que sí o que us ho esteu plantejant.

El dia 27 de gener es va fer a Barcelona la “Jornada joves 2.0 i privacitat” i un dels temes principals van ser precisament les xarxes socials. El tractament de la privacitat a les xarxes socials en línia és diferent segons es tracti de serveis oberts o de serveis tancats:

Als serveis de xarxes socials oberts (Facebook i Tuenti ho són) tothom s’hi pot fer un compte d’usuari/ària (en el cas de Tuenti cal una invitació per part d’un/a membre de la xarxa) i no hi ha aïllament entre persones: tothom pot proposar / acceptar invitacions d’amistat. Hi ha milions de persones a una única xarxa, si bé es poden organitzar grups amb diferents nivells de privacitat. Un exemple és el grup de Facebook “Redes sociales, enseñanzas y aprendizajes“, orientat a docents que aprenen amb i en xarxes socials.
Altres serveis de xarxes socials, com ara ning, permeten que una persona o institució creï la seva pròpia xarxa i en restringeixi (o no) l’accés. Així, una escola pot crear una xarxa social dins la qual hi estigui només l’alumnat i el professorat del centre. Per exemple, a l’IES Joanot Martorell han creat Degomagom una xarxa experimental de 4t d’ESO per aprendre els usos socials de la web 2.0 . La xarxa “Eduredes” recull experiències d’ús educatiu de xarxes socials, en general basades en ning.