Noves entrades

17/5/10

CERCAR = TROBAR ?

Aprendre a cercar informació, a aprendre i a participar: competències bàsiques

Segons Carles Monereo (2005), les competències per buscar informació i aprendre a aprendre es refereixen al conjunt d'estratègies que permeten aprendre a partir dels seus propis recursos.

Aquestes apunten a formar un aprenent:

*
Permanent, capaç d'aprendre al llarg de tota la seva vida (lll - life-long-learning) i d'adaptar-se als canvis
*
Autònom, que utilitzi els seus recursos de manera autodirigida. És a dir, algú capaç d'interioritzar pautes, recomanacions i guies d'altres més experts i que d'alguna manera l'acompanyen
*
Estratègic, que disposi de recursos i de coneixements en funció de l'objectiu perseguit, i prengui decisions ajustades al context d'aprenentatge
*
Que s'autoreguli (supervisi, monitoritzi) el seu procés d'aprenentatge, prengui decisions respecte de què, com, quan i on aprendre en cada moment
*
Que aprengui de situacions d'ensenyament no formals (museus, programes de televisió, diaris, etc.)

El desenvolupament de les competències ciutadanes, d'altra banda, enfoca el seu interès en el conjunt de coneixements, habilitats i disposicions per contribuir a la convivència, participar democràticament en la vida pública i valorar el pluralisme en la recerca del bé comú.