Noves entrades

10/3/13

AVALUACIÓ 6è 2012-2013


Aquí, podeu trobar, com ja passa en tots els cusos de que va entrar el currículum per competències, les proves de sisè. Aquestes proves busquen poder avaluar al nostre alumnat i veure en quin nivell es troba pel que fa referència  a les matemàtiques, la competència lingüística i la competència en llengua anglesa.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d'educació primària podrà disposar d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permet la Llei d'educació de Catalunya. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.

Esperem que el nostre alumnat i professorat, així com totes les famílies ens esmercem per tal de poder assolir i aconseguir uns resultats molt positius que seran el fruit del treball constant i l'esforç per a poder superar els continguts presentats i les competències a assolir.

Bona sort a tots i totes i aquí, us deixem un enllaç al Departament per començar a entendre i comprendre aquestes proves.


 prova